Περιστατικό 132

Περιστατικό 132ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιαστάμενου οδοντικού τραύματος με απώλεια και των δυο κεντρικών τομέων, με την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων μέσω “προς τα εμπρός” μετακίνησης όλων των δοντιών της άνω γνάθου και την αισθητική οδοντιατρική αποκατάσταση των πλαγίων τομέων και κυνοδόντων μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.

Περιστατικό 131

Περιστατικό 131ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνέπειας προγενέστερου οδοντικού τραύματος και απώλειας του δεξιού κεντρικού τομέα me διάνοιξη του αναγκαίου για προσθετική αποκατάσταση διαστήματος.

Περιστατικό 130

Περιστατικό 130ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνέπειας προγενέστερου οδοντικού τραύματος και απώλειας του δεξιού κεντρικού τομέα με διάνοιξη του αναγκαίου για προσθετική αποκατάσταση διαστήματος.

Περιστατικό 129

Περιστατικό 129ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού σε υφιστάμενο κάταγμα στο επίπεδο των ούλων του δεξιού κεντρικού τομέα. Μετά την ενδοδοντική θεραπεία (“απονεύρωση”) της ρίζας του δοντιού ορθοδοντική επιμήκυνση της κλινικής μύλης για αισθητική ορθοδοντική αποκατάσταση. Να τονισθεί ότι το μεσοδιάστημα μεταξύ των κεντρικών τομέων προυπήρχε του τραύματος και η διευθέτησή του δεν συνιστούσε επιθυμία της ασθενούς…

Περιστατικό 128

Περιστατικό 128ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενου οδοντικού τραύματος στο παρελθόν με υφηλά έκτοπο αγκυλωμένο κεντρικό τομέα. Εξαγωγή του αγκυλωμένου οδοντος και ενός προγομφίου και ορθοδοντική διευθέτηση του φραγμού με σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων. Αισθητική αποκατάσταση ρητίνης μετά το πέρας της ορθοδοντικής στον αριστερό πλάγιο τομέα που αντικαθιστά των ελλείποντα κεντρικό τομέα.