Περιστατικό 117

Περιστατικό 117ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έκτοπη θέση του άνω δεξιού κυνόδοντα ακι υφιστάμενο συνωστισμό των προσθίων οδόντων χωρίς την διενέργεια εξαγωγών.

Περιστατικό 114

Περιστατικό 114ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη βαθειά υπερσύγκλειση με υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 113

Περιστατικό 113ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη βαθειά υπερσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 112

Περιστατικό 112ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη βαθειά υπερσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 111

Περιστατικό 111ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιαστάμενη βαθειά υπερσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 110

Περιστατικό 110ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη έντονη βαθειά υπερσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 109

Περιστατικό 109ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη έντονη βαθειά υπερκάλυψη σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γναθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.