Περιστατικό 211

Περιστατικό 211ΜετάΠριν Ορθοδοντική θεραπεία διευθέτησης των φραγμών με αφαίρεση δυο δοντιών στην άνω γνάθο. Αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση μετά το πέρας της ορθοδοντικής διευθέτησης.

Περιστατικό 194

Περιστατικό 194ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών για την διόρθωση σταυροειδούς σύγκλεισης και την αναδιάταξη των μεσοδιαστημάτων.