Περιστατικό 270

Περιστατικό 270ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού σε υπόβαθρο συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων για την διάνοιξη ικανού μεσοδιαστήματος για την εμφυτευματολογική του προσθετική αποκατάσταση.

Περιστατικό 179

Περιστατικό 179ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης του αριστερού και μικροδοντίας του δεξιού πλαγίου της άνω γνάθου για την μετέπειτα αισθητική οδοντιατρική αποκατάσταση.

Περιστατικό 127

Περιστατικό 127ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων στην άνω και κυνόδοντα στην κάτω γνάθο με ορθοδοντική σύγκλειση των διαστημάτων.

Περιστατικό 126

Περιστατικό 126ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων με σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων.

Περιστατικό 125

Περιστατικό 125ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίου τομέα με διάνοιξη του μεσοδιαστήματος για μετέπειτα προσθετική αποκατάσταση.

Περιστατικό 124

Περιστατικό 124ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίου τομέα με διάνοιξη μεσοδιαστήματος για προσθετική αποκατάσταση.

Περιστατικό 123

Περιστατικό 123ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων με σύγκλειση του μεσοδιαστήματος.

Περιστατικό 122

Περιστατικό 122ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων με την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων μέσω “προς τα εμπρός” μετακίνησης όλων των οπισθίων δοντιών.

Περιστατικό 121

Περιστατικό 121ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης αριστερού πλαγίου τομέα, με διάνοιξη του μεσοδιατήματος για προσθετική αποκάτασταση. Μετά το πέρας της ορθοδοντικής παρέμβασης τοποθετήθηκε προσωρινή ολοκεραμική γέφυρα τύπου Maryland για την διατήρηση του αποτελέσματος μέχρι την οριστική εμφυτευματολογική αποκατάσταση.