Περιστατικό 134

Περιστατικό 134ΜετάΠριν Συνέχιση ορθοδοντικής θεραπείας περιστατικού από συνάδελφο (ήδη 7 χρόνια σε θεραπεία) με υφιστάμενο έκτοπο αγκυλωμένο κυνόδοντα, για την ορθοδοντική του (μέσω επαναλαμβανόμενης χειρουργικής μόχλευσης) διευθέτηση στον φραγμό.

Περιστατικό 133

Περιστατικό 133ΜετάΠριν Συνέχιση ορθοδοντικής θεραπείας περιστατικού από συνάδελφο (ήδη 2 χρόνια σε θεραπεία), με την διενέργεια τεσσάρων εξαγωγών για την διόρθωση της ανεωγμένης δήξης (“ανοικτό δάγκωμα”) και την ορθή, αισθητική και λειτουργική διαμόρφωση των φραγμών.

Περιστατικό 128

Περιστατικό 128ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενου οδοντικού τραύματος στο παρελθόν με υφηλά έκτοπο αγκυλωμένο κεντρικό τομέα. Εξαγωγή του αγκυλωμένου οδοντος και ενός προγομφίου και ορθοδοντική διευθέτηση του φραγμού με σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων. Αισθητική αποκατάσταση ρητίνης μετά το πέρας της ορθοδοντικής στον αριστερό πλάγιο τομέα που αντικαθιστά των ελλείποντα κεντρικό τομέα.

Περιστατικό 123

Περιστατικό 123ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων με σύγκλειση του μεσοδιαστήματος.

Περιστατικό 120

Περιστατικό 120ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υψηλά έκτοπους άνω κυνόδοντες και με την διενέργεια εξαγωγής δυο προγομφίων στον άνω οδοντικό φραγμό.

Περιστατικό 119

Περιστατικό 119ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υψηλά έκτο κυνόδοντα στην άνω γνάθο με την διενέργεια εξαγωγής ενδοδοντικά θεραπευμένου γομφίου για την διευθέτηση του φραγμού.

Περιστατικό 117

Περιστατικό 117ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έκτοπη θέση του άνω δεξιού κυνόδοντα ακι υφιστάμενο συνωστισμό των προσθίων οδόντων χωρίς την διενέργεια εξαγωγών.

Περιστατικό 114

Περιστατικό 114ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη βαθειά υπερσύγκλειση με υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 113

Περιστατικό 113ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη βαθειά υπερσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.