Περιστατικό 112

Περιστατικό 112ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη βαθειά υπερσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 111

Περιστατικό 111ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιαστάμενη βαθειά υπερσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 110

Περιστατικό 110ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη έντονη βαθειά υπερσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 109

Περιστατικό 109ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη έντονη βαθειά υπερκάλυψη σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γναθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 107

Περιστατικό 107ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη βαθειά υπερσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 106

Περιστατικό 106ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη βαθειά υπερσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 105

Περιστατικό 105ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη βαθειά υπεσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 102

Περιστατικό 102ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη ανεωγμένη δήξη και συνωστισμό με την διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 101

Περιστατικό 101ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη ανεωγμένη δήξη και έντονο συνωστισμό της άνω γνάθου με την διενέργεια συνολικά τεσσάρων εξαγωγών.