Περιστατικό 175

Περιστατικό 175ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού ενήλικα υφιστάμενου ιστορικού χειρουργικής αντιμετώπισης σχιστίας στην παιδική ηλικία με προπροπροσθετική διευθέτηση των φραγμών.