Περιστατικό 12

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης λόγω προγναθισμού της κάτω γνάθου και συγγενούς έλλειψης πλαγίου τομέα αμφοτερόπλευρα με ακίνητη γλωσσική συσκευή και εξαγωγή ενός δοντιού στον κάτω οδοντικό φραγμό. Η διόρθωση της ανάστροφης πρόταξης έδωσε την δυνατότητα αισθητικής οδοντιατρικής παρέμβασης μετά το πέρας της ορθοδοντικής διευθέτησης.