Περιστατικό 122

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων με την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων μέσω “προς τα εμπρός” μετακίνησης όλων των οπισθίων δοντιών.