Περιστατικό 122

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων με την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων μέσω «προς τα εμπρός» μετακίνησης όλων των οπισθίων δοντιών.