Περιστατικό 128

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενου οδοντικού τραύματος στο παρελθόν με υφηλά έκτοπο αγκυλωμένο κεντρικό τομέα. Εξαγωγή του αγκυλωμένου οδοντος και ενός προγομφίου και ορθοδοντική διευθέτηση του φραγμού με σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων. Αισθητική αποκατάσταση ρητίνης μετά το πέρας της ορθοδοντικής στον αριστερό πλάγιο τομέα που αντικαθιστά των ελλείποντα κεντρικό τομέα.