Περιστατικό 130

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνέπειας προγενέστερου οδοντικού τραύματος και απώλειας του δεξιού κεντρικού τομέα με διάνοιξη του αναγκαίου για προσθετική αποκατάσταση διαστήματος.