Περιστατικό 131

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνέπειας προγενέστερου οδοντικού τραύματος και απώλειας του δεξιού κεντρικού τομέα me διάνοιξη του αναγκαίου για προσθετική αποκατάσταση διαστήματος.