Περιστατικό 132

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιαστάμενου οδοντικού τραύματος με απώλεια και των δυο κεντρικών τομέων, με την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων μέσω “προς τα εμπρός” μετακίνησης όλων των δοντιών της άνω γνάθου και την αισθητική οδοντιατρική αποκατάσταση των πλαγίων τομέων και κυνοδόντων μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.