Περιστατικό 133

Μετά
Πριν

Συνέχιση ορθοδοντικής θεραπείας περιστατικού από συνάδελφο (ήδη 2 χρόνια σε θεραπεία), με την διενέργεια τεσσάρων εξαγωγών για την διόρθωση της ανεωγμένης δήξης («ανοικτό δάγκωμα») και την ορθή, αισθητική και λειτουργική διαμόρφωση των φραγμών.