Περιστατικό 135

Μετά
Πριν

Συνέχιση ορθοδοντικής θεραπείας περιστατικού από συνάδελφο (ήδη 4 χρόνια σε θεραπεία με κινητές συσκευές «μασελάκια»), για την διόρθωση της ανεωγμένης δήξης («ανοικτό δάγκωμα») και την αισθητική διευθέτηση των φραγμών.