Περιστατικό 15

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική διευθέτηση φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και χειλική ακίνητη συσκευή στην κάτω γνάθο για την αντιμετώπιση ανεωγμένης δήξης και αυξημένης οριζόντιας πρόταξης. Διενέργεια εξαγωγών δυο κατεστραμένων γομφίων στην άνω γνάθο και σύγκλειση του μεσοδιαστήματος που προέκυψε.