Περιστατικό 17

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης και συνωστισμού άνω γνάθου με ακίνητη γλωσσική συσκευή. Διάνοιξη μεσοδιαστήματος για την προσθετική αποκατάσταση ελλείποντος γομφίου στην κάτω γνάθο.