Περιστατικό 179

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης του αριστερού και μικροδοντίας του δεξιού πλαγίου της άνω γνάθου για την μετέπειτα αισθητική οδοντιατρική αποκατάσταση.