Περιστατικό 190

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική διευθέτηση εγκλείστων κυνοδόντων της άνω γνάθου μετά από χειρουργική τους αποκάλυψη στον φραγμό δίχως την αφαίρεση μονίμων προγομφίων για την επίτευξη αυτού.