Περιστατικό 20

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση έντνης ανεωγμένης δήξης και αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή και διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.