Περιστατικό 205

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική θεραπεία διευθέτησης των φραγμών σε υφιστάμενο οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου με εμπλοκή προβλημάτων της ΚΦΓΔ (κατά διαστήματα επώδυνη πρόσθια παρεκτόπιση δίσκου με ανάταξη).