Περιστατικό 21

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με άνω γλωσσική και κάτω χειλική ακίνητη συσκευή αντίστοιχα και την διενέργεια μιας εξαγωγης στην άνω γνάθο. Η ασθενής παρουσίαζε συμπτωματολογία κρανιογναθικής διαταραχής μικτής αιτιολογίας (αρθρικής των ΚΦΓΔ και επιπλέον μυικής συμπτωματολογίας), η οποία αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με την αλλαγή των συγκλεισιακών δεδομένων. Απαραίτητη η αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση μετά το τέλος της θεραπείας για την τελειοποίηση της αισθητικής του χαμόγελου.