Περιστατικό 26

Χαρακτηριστικά:

Έντονος συνωστισμός στην άνω και κάτω γνάθο.

Αντιμετώπιση με μεμβράνες Invisalign.

Μετά
Πριν

Ανάλυση - Επεξήγηση

Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με την μέθοδο Invisalign, με εξαγωγή ενός τομέα της κάτω γνάθου.