Περιστατικό 273

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιαστάμενης νοητητικής και κινητικής θστέρησης για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτων μετά από εξαγωγή των κάτω πρώτων γομφίων με νάρθηκες Invisalign.