Περιστατικό 275

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη πολύ αυξημένη οριζόντια πρόταξη. Εξαγωγή ενός προγομφίου στην άνω γνάθο και διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.