Περιστατικό 279

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνωστισμού πρόσθιων δοντιών άνω και κάτω φραγμού επί υφιστάμενου προγναθισμού της κάτω γνάθου. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη χειλική συσκευή.