Περιστατικό 280

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού έκτοπου δεξιού πρώτου προγομφίου άνω γνάθου επί υφιστάμενης συγκλεισιακής παρέκκλισης δεξιά. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη χειλική συσκευή.