Περιστατικό 281

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με χειλική απόκλιση άνω πρόσθιων επί υφισ΄ταμενου οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη χειλική συσκευή.