Περιστατικό 282

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με χειλική απόκλιση άνω πρόσθιων επί υφιστάμενου οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη χειλική συσκευή.