Περιστατικό 283

Μετά
Πριν

Ηλικία: 13 ετών
Κλινικά ευρήματα: Χειλική απόκλιση άνω προσθίων (“πεταχτά”) και μειωμένη ορατότητα των άνω τομέων κατά το χαμόγελο σε βάση οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου
Διάρκεια θεραπείας: 17 μήνες με χρήση ακίνητης χειλικής συσκευής και εξαγωγές δυο προγομφίων στην άνω γνάθο