Περιστατικό 285

Μετά
Πριν

Ηλικία: 14 ετών
Κλινικά ευρήματα: Χειλική απόκλιση άνω προσθίων (“πεταχτά”) και μειωμένη ορατότητα των άνω τομέων κατά το χαμόγελο σε βάση οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου
Διάρκεια θεραπείας: 18 μήνες με χρήση ακίνητης χειλικής συσκευής και εξαιρετική συνεργασία στον τομέα των διαγναθικών ελαστικών (“λαστιχάκια” που ενώνουν τα πάνω με τα κάτω σιδεράκια)