Περιστατικό 290

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συγγενή έλλειψη των δυο πλάγιων τομέων στην άνω γνάθο σε βάση προγναθισμού της κάτω γνάθου. Διευθέτηση των φραγμών με διάνοιξη μεσοδιαστημάτων για μετέπειτα προσθετική αποκατάσταση με την χρήση ακίνητης χειλικής συσκευής.