Περιστατικό 291

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνωστισμού άνω πρόσθιων δοντιών άνω γνάθου με υφιστάμενο οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη χειλική συσκευή.