Περιστατικό 294

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με αυξημένη οριζόντια πρόταξη επί υφιστάμενου οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη χειλική συσκευή και εξαγωγές δυο άνω προγομφίων.