Περιστατικό 298

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έγκλειστο/έκτοπο κυνόδοντα άνω αριστερά επί υφιστάμενου οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη χειλική συσκευή.