Περιστατικό 299

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συνωστισμό και ταυτόχρονη χειλική απόκλιση άνω πρόσθιων δοντιών επί υφιστάμενου οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη χειλική συσκευή και εξαγωγές δυο άνω προγομφίων.