Περιστατικό 30

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή λόγω έντονης ανεωγμένης δήξης. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.