Περιστατικό 300

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συνωστισμό άνω πρόσθιων δοντιών επί υφιστάμενου οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη χειλική συσκευή.