Περιστατικό 304

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνωστισμού πρόσθιων δοντιών της άνω και κάτω γνάθου επί υφιστάμενης χειλικής τους απόκλισης και ταυτόχρονης τάσης προς ανεωγμένη δήξη. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή και αφαίρεση και των τεσσάρων ενδοδοντικά θεραπευμένων (“απονευρωμένων”) πρώτων γομφίων .