Περιστατικό 32

Χαρακτηριστικά:

Έντονος συνωστισμός στην άνω και κάτω γνάθο.

Αντιμετώπιση με μεμβράνες Invisalign.

Μετά
Πριν

Ανάλυση - Επεξήγηση

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έντονο συνωστισμό στην κάτω γνάθο με νάρθηκες Invisalign.