Περιστατικό 38

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενο συνωστισμό με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο. Ακολούθησε αισθητική οδοντιατρική αποκατάσταση των άνω προσθιών οδόντων.