Περιστατικό 4

Χαρακτηριστικά:

Έντονος συνωστισμός στην άνω και κάτω γνάθο.

Αντιμετώπιση με μεμβράνες Invisalign.

Μετά
Πριν

Ανάλυση - Επεξήγηση

Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με την μέθοδο Invisalign. Διευθέτηση των φραγμών με διαφανείς μεμβράνες Invisalign.