Περιστατικό 6

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή και την διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο για την αντιμετώπιση ανεωγμένη δήξης, αυξημένης οριζόντιας πρόταξης και έντονης εγγύς απόκλισης κάτω γομφίων.