Περιστατικό 62

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διόρθωση αυξημένης πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή και έπειτα από την αφαίρεση δυο ενδοδοντικά θεραπευμένων γομφίων στην άνω γνάθο.