Περιστατικό 68

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών σε υφιστάμενη ανεωγμένη δήξη με την διενέργεια δυο εξαγωγών στην κάτω γνάθο και με την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής.