Περιστατικό 78

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έγκλειστο άνω δεξιό κυνόδοντα και ετερόπλευρη σταυροειδή σύγκλειση με την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής και μετά από χειρουργική αποκάλυψη αυτού.