Περιστατικό 82

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη ανεωγμένη δήξη και οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση σε υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου με την βοήθεια αισθητικής χειλικής ακίνητης σθσκευής.