Περιστατικό 88

Μετά
Πριν

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με αυξημένη οριζόντια πρόταξη σε βάση οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων με την διενέργεια εξαγωγών δυο προγομφίων στην άνω γνάθο.