Περιστατικό 182

Περιστατικό 182ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση εγκλείστου κυνόδοντα άνω γνάθου μετά από χειρουργική του αποκάλυψη δίχως την διενέργεια εξαγωγής μονίμου δοντιού.

Περιστατικό 181

Περιστατικό 7ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενων έκτοπων κυνόδοντων με την διενέργεια εξαγωγών για την διευθέτησή τους στον οδοντικό φραγμό.

Περιστατικό 180

Περιστατικό 180ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενου έγκλειστου κυνόδοντα με την χειρουργική του αποκάλυψη και διευθέτησή του στον οδοντικό φραγμό.

Περιστατικό 179

Περιστατικό 179ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης του αριστερού και μικροδοντίας του δεξιού πλαγίου της άνω γνάθου για την μετέπειτα αισθητική οδοντιατρική αποκατάσταση.

Περιστατικό 177

Περιστατικό 177ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης αραιοδοντίας σε υπόβαθρο μικροδοντίας των πλαγίων τομέων με διευθέτηση του άνω φραγμού για αναδιάταξη των μεσοδιαστημάτων πριν την τοποθέτηση όψεων στους πλαγίους τομείς.