Περιστατικό 175

Περιστατικό 175ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού ενήλικα υφιστάμενου ιστορικού χειρουργικής αντιμετώπισης σχιστίας στην παιδική ηλικία με προπροπροσθετική διευθέτηση των φραγμών.

Περιστατικό 173

Περιστατικό 173ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης μεμονομένης πρόσθιας και οπίσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης με διευθέτηση των φραγμών για την διόρθωσή της.

Περιστατικό 172

Περιστατικό 172ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης  σταυροειδούς σύγκλεισης στην περιοχή του δεξιού κυνόδοντα με διευθέτηση του άνω φραγμού για την διόρθωσή της.

Περιστατικό 171

Περιστατικό 171ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης οπίσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης με διευθέτηση των οδοντικών φραγμών για την διόρθωσή της.

Περιστατικό 170

Περιστατικό 170ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης πρόσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης με διευθέτηση των φραγμών για την διόρθωσή της.

Περιστατικό 169

Περιστατικό 169ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης σταυροειδούς σύγκλεισης του κυνόδοντα με διευθέτηση του άνω οδοντικού φραγμού για την διόρθωσή της.

Περιστατικό 168

Περιστατικό 168ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης οπίσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης σε υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου χωρίς λειτουργική απόκλιση.

Περιστατικό 167

Περιστατικό 167ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης πρόσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης στην περιοχή των πλαγίων τομέων σε βάση ήπιου προγναθισμού της κάτω γνάθου.